گاه­شمار همایش:

آخرین مهلت ارسال فشرده مقاله

1/ مهر ماه /1389

اعلام نتایج داوری مقالات

15/ مهر ماه /1389

آخرین مهلت ارسال فرم شرکت در همایش

20/مهر ماه/1389

پذیرش میهمانان

از ساعت 14 سه شنبه 11/آبان ماه/1389

برگزاری همایش

چهارشنبه تا پنج شنبه،12و 13   آبان ماه 1389

مسافرت های علمی

جمعه 14 آبان ماه 1389