به نام خداوند بخشاینده­ی بخشایشگر

با استعانت از خداوند متعال، دانشگاه پیام نور در نظر دارد چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور را در آبان ماه 1389 در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) با شرکت استادان و دانش آموختگان، پژوهشگران و متخصصین علوم زمین و سایر رشته های مرتبط برگزار نماید.

در ضمن مسافرت های علمی یک روزه برای بازدید از معدن اسکارنی آهن سنگان و  بازدید از واحد های مختلف زون ساختاری کپه داغ برگزار خواهد شد.

از کلیه استادان گرامی و پژوهشگران عزیز درخواست می شود نتایج پژوهش های خود را در زمینه های مرتبط با محورهای همایش در این جمع علمی ارائه فرمایند.