با اظهار سپاسگذاری از استقبال کم نظیر پژوهشگران و محققین محترم ، لیست مقالات بخش سخنرانی چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به اطلاع شما عزیزان می رسد.

لازم به ذکر است عدم پذیرش دیگر مقالات دلیل بر کمی بار علمی مقالات نبوده و به دلیل حجم زیاد مقالات و کمبود وقت جهت سخنرانی، بعد از رتبه بندی مقالات حذف گردیده است.


پذیرفته شدگان بخش پوستر باید پوستر های خود را در اندازه های 90*60  یا  100*70 آماده نمایند. پوستر های با ابعاد دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

60

 90اطلاعیه شماره 2 داوری مقالات

با توجه به بررسی تکمیلی از آنجایی که برخی از مقالات با اطلاعات یا عناوین مشابه در همایش های اخیر ارائه شده اند، لذا از لیست مقالات پذیرفته شده حذف و نتایج اصلاح شده داوری به شرح ذیل اعلام می گردد.

بدیهی است چنانچه مستنداتی دایر بر موارد مشاهبه مشاهده شود، از لیست مقالات پذیرفته شده حذف خواهد شد.

دبیرخانه همایش


فایل نتایج را از اینجا دریافت کنید:

بخش سخنرانی                                       بخش پوستر

                               

با تشکر          

 دبیرخانه همایش